Translate

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

HẬN HOÀNG SA


Mời đọc thơ Duong Lam tức vophubong ở vietnamthuquan
---------------------------------------------------------------------

HẬN HOÀNG SA


Chiều mưa nghe gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ dừng cương buốt lạnh lòng.
Kiếm gỏ sao khuya tràn hận biển,
Gươm mài núi khuyết ngập hờn sông.
Vua Hùng dựng nước- ngàn son sắt,

 Dân Việt chung xây- một chữ đồng,
  Hẹn Quyết Ngày Mai Thề Lấy Lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông…
Duong Lam
vophubong