Translate

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

THƠ ĐƯỜNG Dương Lam [vophubong]Gồm những bài thơ Đường Xướng họa cùng 1 tác giả của :

- Dương Lam tức Tú lang thang ở Diễn đàn VN thư quán. http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=716658&mpage=34#819152
- voduong ở Diễn đàn XỨ QUẢNG. http://www.xuquang.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1334260436/75
- honglam ở Diễn đàn Lương sơn bạc. http://www.luongsonbac.com/forum/forumdisplay.php?f=72

Lưu trữ Blog


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét