Translate

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015


Họa&còm bài thơ : Phan Thiết cua Hoang yen Linh


Phan Thiết! Phan Thiết...

...Ngày xưa qua đây
Mi xanh mắt biếc
Ngày nay qua đây
Tuổi xuân sắp hết

Tóc bạc bên trời
Tơ vương nuối tiếc
Một mình ngược xuôi
Nhớ ơi Phan Thiết!

Riêng mang một mình
Riêng nhớ một mình
Cố nhân giờ đâu ?
Phan Thiết ! Phan Thiết!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét