Translate

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT


NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ
ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬTNAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ
ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
ĐẠI THÊ CHÍ BỒ TÁT
ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét