Translate

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

BÚT THẮM LÒNG SON CHẲNG GỢN SẦU
BÚT THẮM LÒNG SON CHẲNG GỢN SẦU


Ta hỏi rằng xưa gặp gở đâu ?

Trăng rằng xưa lạc bến giang đầu

Hỏi thuyền - thuyền vội mà quên hẹn

Hỏi gió - gió hờn để phải đau

Hỏi bướm- bướm còn đang thơ thẩn

Hỏi đêm - đêm ngủ suốt canh thâu

Hỏi người - người vẫn còn mê mãi

Bút thắm lòng son- chẳng gợn sầu ...

voduonghonglam
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét