Translate

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!
Trên bàn cờ gỗ trận bầy xong,
Sĩ tượng quây tròn giữ “cửu cung”
Cặp ngựa bay nghiêng, quen ngả tấn ,
Đôi xe lặng tiếng, thẳng đường dong...

LÊ THÁNH TÔNG
----------------------


KHI CHÉN RƯỢU KHI CUỘC CỜ
KHI XEM HOA NỞ KHI CHỜ TRĂNG LÊN..

NGUYỄN DU
----------------------

Cầm kỳ thi tửu
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay,
Đàn năm cung réo rắt tính tình dây,
CỜ ĐÔI NƯỚC RẬP RÌNH XE NGỰA ĐÓ
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ, (1)
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà. (2)

Nguyễn Công Trứ
-------------------------

Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh...

HỒ XUÂN HƯƠNG

-------------------------------------------------------------------------
ĐỌC THƠ ĐƯỜNG: Bình Luận CỜ THẾ - Bình Luận CỜ TƯỚNG-

MỜI CÁC BẠN THAM GIA
Cờ Tướng ! Cờ Thế ! Bình Luận CỜ THẾ !!! Bình Luận THỜI CUỘC !!!

"...CỜ ĐÔI NƯỚC RẬP RÌNH XE NGỰA ĐÓ.."

--------------------------------------------------------------
(1) Phẩm đề: phê bình. Nguyệt lộ: trăng và hạt móc.

(2) Tiêu sái: phóng khoáng. Yên hà: khói ráng, ý nói cảnh đẹp của đời ẩn dật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét