Translate

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!

 
 
THƠ CỜ TƯỚNG !!! THƠ CỜ TƯỚNG !!!


..
.Ngoài dóng ngựa, xe, ngừa đuổi giặc,
Trong dàn sĩ, tượng, giữ yên ngôi.
LÊ THÁNH TÔN
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
HỒ XUÂN HƯƠNG
Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng. (5)
NGUYỄN CÔNG TRỨ
(5) Cung đàn hay, nước cờ sáng suốt; Lòng thơ vui, tính rượu nồng nàn.
--------------------------------------------------------------------------------------quote
SONG MÃ TUNG HOÀNH

Thế nầy Thần Ngựa lập bao công

Giữa trận dương oai đẹp lẫy lừng

TƯỚNG tới TƯỚNG lùi ôi mõi mệt

NGỰA về NGỰA đến thực hùng phong

TUNG HOÀNH SONG MÃ dương hào khí

XUẤT TRẬN VUA ĐƠN lặng tủi hờn

Quan giỏi binh hùng im ẳng thế

Nuớc nhà nghiêng ngữa mắt nhìn trông ???

Tú lang thang


Xin bấm vào hàng chữ để theo dỏi thế cờ thứ 10 SONG M Ã TUNG HOÀNH của hai bên .Thế nầy có 2 phần : PHẦN 1 và PHẦN 2 cùng một Youtube... cùng xem nhận xét bình luận...

http://www.youtube.com/watch?v=sDamA5Omtas

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét