Translate

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

CHỮ “ TÂM”CHỮ “ TÂM”
                        Và chuyện bốn bà vợ  Ông Trưởng giả


                        1


Ngaỳ xưa có Ông Trưởng giả già,
Giàu tiền giàu bạc lắm xa hoa .
Đời Ông có bốn  bà vợ.
Cùng sống bên nhau ở một nhà .Bà vợ thứ nhất Ông thương nhiều,
Mặn tình ,mặn nghĩa, lắm tin yêu.
Đi đâu Ông cũng không rời bước,
Hoan lạc cùng nhau hưởng đủ điều .Bà vợ thứ hai đẹp tuyệt trần,
Đoan trang, thùy mị , vẹn mười phân.
Gặp nhau Ông thấy lòng hớn hở.
Xa nhau Ông thấy buồn muôn phần .Bà vợ thứ ba cũng vẹn toàn ,
Ân tình sâu nặng , nghĩa chứa chan .
Nhưng Ông không thương yêu  nhiều  lắm,
Lâu lâu  mới ghé một đôi lần .Bà vợ thứ tư tánh hiền hòa ,
Nhưng thường hay bị Ông rầy la.
Bao điều nặng nhọc đều gánh vác
Mà thương yêu chẳng đặng mặn mà .


                        2

Bỗng một hôm Ông Trưởng giả gìa,
Biết mình sắp phải bước đi xa,
Bèn kêu bà vợ một đến bảo :
“Ta sắp chết rồi- Bà hãy chết theo Ta”.Bà rằng:”Tôi tuy thiệt thương Ông
Sớm tối xưa nay nghĩa vợ chồng .
Tôi rất cám ơn Ông đã tốt ,
Nhưng tôi không thể chết theo Ông.”Ông Trưởng giả già kêu bà thứ hai,
Nắm tay trìu mến ,khóc , van  nài:
“Ta thương bà lắm-Thương bà lắm,
Bà hãy  vì ta - chết  với ta.”
Bà vợ thứ hai  mới trả lời :
“Hằng ngày Ông quí Chị hơn tôi.
Thì nay Ông hãy cùng với chị,,
Nằm chết bên nhau trọn cuộc đời”.Ông Tưởng giả kêu bà thứ ba,
Nắm tay âu yếm khóc chan hòa:
“Bây giờ đây tôi đang sắp chết,
Bà hãy vì tôi cùng đi  xa…”Bà vợ thứ ba  lại khóc ròng:
“Nào đâu tôi dám chết theo Ông,
 Thế nhưng ân tình ta cũng nặng,
Tôi chỉ đưa Ông một đọan đường”.


                    3

Trưởng giả giờ đây quá đổi buồn,,
Vì chẳng có ai lúc lâm  chung,
Gọi ngay người vợ thứ tư đến,
Năn nĩ , ĩ ôi ,lần cuối cùng :


“Giờ đây tôi đã sắp đi rồi,
Bà hãy vì tôi  chết theo tôi,
Khổ vui ta hãy cùng chung hưởng,
Trọn vẹn cùng nhau cuối cuộc đời "Bà vợ thứ tư mới ngọn ngành :
“Từ lâu  tôi nguyện chết theo anh .
Tôi với anh   tuy hai mà một,
Anh chết làm sao tôi sống đành “.
                  4

Thế Tôn nêu thí dụ đó là,
Người vợ đầu chính là thân ta,
Sống ,hạnh phúc cùng chung hưởng,
Chết cũng đành   thôi cách xa.Người vợ thứ hai: của cải, bạc vàng,
Được nhiều  vui sướng, hưởng giàu sang,
Chết đi để lại cho nhân thế ,
Nào được mang theo đến suối vàng.Người vợ thứ ba chính :vợ chồng,
Anh  em,cha mẹ ,với  bà  ông .
Sống  :trọn niềm  ân   nghĩa ,
Chết ,tiễn đưa nhau một đoạn đường.Người vợ thứ tư  chính TÂM mình ,
Chết còn bị đọa bỡi  VÔ MINH .
Nếu không Tu Tập CON ĐƯỜNG ĐẠO .
Còn  biết nhờ ai ĐỂ CỨU MÌNH ?


vophubong
2010


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét