Translate

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2017  1. Lịch âm /
  2. Năm 2017 /
  3. Tháng 11 năm 2017 /
  4. Ngày 13 tháng 11 năm 2017

Lịch âm ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ngày 25 (Giáp Thìn) Tháng 9 (Canh Tuất) Năm 2017 (Đinh Dậu)

ÂM & DƯƠNG LỊCH NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2017

DƯƠNG LỊCHÂM LỊCH
THÁNG 11 NĂM 2017THÁNG 9 NĂM 2017 (Đinh Dậu)
13
25
Thứ Hai
Ngày 25
Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Canh Tuất
Tiết: Lập đông
Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo
GIỜ HOÀNG ĐẠO (GIỜ TỐT TRONG NGÀY)
Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét