Translate

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Thăng Long (II)

Thăng Long (II)

Nguyên tác: Nguyễn Du

昇龍其 (二)
阮攸 (北行雜錄)

古時明月照新城 

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
猶是昇龍舊帝京 
Do thị Thăng Long cựu đế kinh
衢巷四開迷舊跡 
Cù hạng tứ khai mê cựu tích
管弦一變雜新聲
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh
千年富貴供爭奪
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
早歲親朋平死生 
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh
世事浮沉休嘆息 
Thế sự phù trầm hưu thán tức
自家頭白亦星星 
Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh.

THĂNG LONG II
Nguyễn Du (Bắc Hành Tạp Lục)  


Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
Do thị Thăng Long cựu đế kinh
Cù hạng tứ khai mê cựu tích
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
Tảo tuế thân bằng bán tử sinh
Thế sự phù trầm hưu thán tức
Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh.


Dịch NghĩaMảnh trăng ngày trước soi xuống ngôi thành mới (thàng Thăng Long vừa được xây lại năm 1805).
Đây vẫn là Thăng Long, đế kinh của các triều vua xưa.
Đường xá dọc ngang, xóa mất dấu vết cũ.
Tiếng đàn sáo cũng đổi khác, lẫn nhiều âm thanh mới.
Nghìn năm phú quý vẫn làm mồi cho sự tranh đoạt.
Bạn bè lúc nhỏ, kẻ còn người mất.
Thôi, đừng than thở cho cảnh đời chìm nổi.
Mái tóc ta đây cũng bạc rồi.

 Bản dịch của Quách Tấn -

THĂNG LONG (II)

Thành mới trăng xưa bóng tỏ mờ
Thăng Long nghìn trước chốn kinh đô
Dấu xưa khuất lấp đường xe ngựa
Ðiệu mới xô bồ nhịp trúc tơ
Danh lợi mồi ngon đua cướp giựt
Bạn bằng lớp trước sống lơ thơ
Nổi chìm thế sự đừng than nữa
Mái tóc mình đây cũng bạc phơ - Bản dịch của Trần Nhất Lang -

THĂNG LONG (II) 

Thành nay nằm giãi dưới trăng mơ
Trăng của Thăng Long nhớ cố đô
Đường phố ngổn ngang quên lối cũ
Sáo đàn xa lạ khác âm xưa
Thân bằng ngày trước bao người sống
Phú quí hôm nay lắm kẻ chờ
Hưng phế cõi đời khuôn tạo hóa
Thân già mái tóc trắng như tơ.

***

Bản dịch[thơ]của Duong Lam[vophubong]

Thăng Long thành mới - đế kinh xưa
Soi ánh trăng đêm bóng tỏ mờ ?
Phố vắng ngỗn ngang lòng viễn khách
Đàn cầm dồn dập rối cung tơ ?
Ngàn năm phú quí người tranh đoạt 
Một kiếp tử sinh kẻ đứng ngồi...
Thế sự thăng trầm đừng nói nữa!!!
Tóc ta sẽ bạc trắng ngay giờ ...!!!..Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét