Translate

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Nhân về miền Trung ghé thăm thành nội Huế
Nhân về miền Trung ghé thăm thành nội Huế
 
  Nhân về miền Trung ghé thăm thành nội Huế


Đây thành nội ngai vàng xưa vắng lặng,
đây tam cung, lục viện ngẫn ngơ sầu .
đây cửu đỉnh với uy nghi quyền lực
mà oai linh ngày đó đã về đâu ?..
vvvvvĐây thành nội ngaiện ngẫn ngơ sầu .
đvvvâvophubongy cửu đỉnh với uy nghi quyền lực
mà oai linh ngày đó đã về đâu ?..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét