Translate

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

VẪN CÒN NHAU
TA LẠI CÙNG NHAU …

Kẻ ghét người thương ấy lẽ đời
Tạ tình chúng bạn đến chia đôi
Thảo Uyên khuyên dứt cơn hờn bụi
Hùng Mạnh mời quên kẻ thối hơi
Việc nhỏ dễ đưa vào quá khứ
Nàng thơ vui đợi phút lai hồi
Sá chi lếu láo lời suy diễn
Ta lại cùng nhau xướng họa chơi.
Lá chờ rơi 26/08/11

NGOÀI TAI
Những chuyện ở đâu tân mãi đâu.
Tự nhiên quàng lấy - vướng thêm sầu.
Chuyện mình chiụ trận như hồi báo.
Chuyện họ vơ vào hứng khổ đau.
Tại bởi tâm lành không để bụng.
Cũng vì khẩu nghiệp phủ lên đầu.
Thôi thì ý nguyện xây duyên phước.
Gạt bỏ ngoài tai chuyện"ghét" nhau.
Trần Mạnh Hùng


ĐỂ THƯƠNG NHAU

Miệng lằn lưỡi mối bởi vì đâu
Thương ghét chi cho phải chuốc sầu
Nước giếng nước sông không thể trộn
Sao hờn sao giận để mà đau
Đường quanh ngỏ quẹo đi chưa hết
Việc nọ công kia bận trắng đầu
Năm tháng đếm đong điều tục lụy
An bần lạc đạo để thương nhau.
Lá chờ rơi 26/08/11

quote


VẪN CÒN NHAU

Ngồi buồn nghĩ đến chuyện đâu đâu,
Bạn đến cụng ly hết cả sầu .

Nước giếng nước sông mà cạn nước,

Thì người thương nước cũng hờn đau.

Máu đào rỏ giọt đau lòng mẹ,

Rượu thắm tràn ly khổ luỵ đầu ?

Cuộc thế xoay vần như nước chảy,

Non mòn biển cạn vẫn còn nhau…Tú lang thangKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét