Translate

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

BAO CÔNG XỬ ÁN CUNG ĐÌNH

RE: THƠ ĐƯỜNG Tú lang thang 23.02.2013 08:31:23 (permalink)
0


THẬT VẬY...

Tham quan lộc bổng chốn cung đình
Không có tham ô chuyện mới kinh.
hoạnh họe moi tiền mang mặt quỷ.
Quan liêu kiếm bạc dạng hung tinh
Cũng không vì chức chăm lo nước
Chẳng phải vì dân biếng nhác mình.
Cũng tại đồng tiền muôn biến hóa
Là Tiên, Là Phật trọn uy linh
Trần Mạnh Hùng


BAO CÔNG XỬ ÁN CUNG ĐÌNH

Bao nhiêu bí ẩn chốn cung đình
Bao Chuẩn đăng đàn xử mới kinh
Hoán chúa ly miêu phường tặc tử
Dâm ô hủ hóa lũ hồ tinh
Phò vua bụng chẳng mong xây nuớc
Bán chúa lòng lo mạng sống mình
Núi của kho vàng tranh vét hết
Một thời long kiếm dậy oai linh [1]
Tú lang thang


[1]Với thanh long phụng kiếm ,Bao Công có toàn quyền chém đầu gian thần , phản tặc , tham nhũng...tiền trảm hậu tấu...Oai thật!!!


CHUYỆN TRONG NHÀ NGOÀI PHỐ

Bỏ qua chương ấy chuyện triều đình
Chuyện phố phường đây cũng quá kinh
Con đánh cha tranh quyền dụng đất
Vợ ghen chồng cắt chỗ yêu tinh
Thái sơn ...bỏ lại bên dòng nước [1]
Giai lão...đành quên ngủ một mình [2]
Tình nghĩa giờ thua tiền với bạc
Lời vàng ý ngọc hết uy linh

Tú lang thang

[1] Công cha như nước Thái sơn....[ca dao]
[2] Bách niên giai lão...[ngạn ngữ “chúc mừng đám cưới'
Attached Image(s)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét