Translate

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Một dải mây xanh đứng giữa trời

MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ THƯỞNG THỨC

Một ván cờ thế hay!!!

------------------------------
Bàn cờ thế nầy có 28 nước đơn [nước 28 kết thúc]
Thành phần tham dự:
Đen: 2 quân = Tướng đen và chốt đen.
Đỏ: 16 quân [nửa bàn cờ]= xe,pháo mã,tướng,sĩ ,tượng ,chốt]

Một dải mây xanh đứng giữa trời

Mấy thằng to nhỏ đánh nhau chơi

Mười phần thiên hạ còn có một

Bây giờ chơn Đế mới ra đời...???

Tú lang thang
vophubong


[...tại bàn cờ nầy nhớ để ý phân biệt con xe và con tốt đen gần giống nhau...]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2013 01:11:06 bởi duonglam >

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét