Translate

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

XUÂN HẾT XUÂN ĐI XUÂN LẠI ĐẾN

Cõi Thế Gian
Tự nhiên muốn khóc dạ nôn nao
Khóe mắt cay cay lệ muốn trào
Cứ tưởng thế gian là đối nghịch
Đâu ngờ nhân thế chốn tâm giao
Lòng trao, phận gởi tình thân ái
Tay bắt, mặt mừng ý khát khao
Khóe mắt cay cay ngời hạnh phúc
Tự nhiên muốn khóc dạ nao nao
Trần Mạnh Hùng

GIẢI NGHĨA TÌNH YÊU
Từ đâu hồn bỗng thấy nao nao?
Chẳng hận ai sao lệ ứa trào ?
Chẳng phải ghen sao lòng thổn thức ?
Thì ra yêu đấy dạ tương giao !
Vai kề má ấp môi say đắm !
Mặt thẹn tay chờ mắt khát khao !
Quả thật Ái Tình luôn rối rắm
Khi cười khi khóc lúc nôn nao...
Tú lang thang


CHẲNG LẼ NÀO
Tự nhiên muốn khóc ...nhớ ngày nao.

là chuyện ngày xưa??? chẳng lẽ nào!!!(*)

Mình đã vùi chôn vào dĩ vãng

Kẻ mong khơi dậy mối tình giao.

Trong niềm chua xót, trong thương nhớ.

Giống nỗi khổ đau, giống khảo khao.

Anh vẫn yêu em...dù thử thách

Tự nhiên muốn khóc ..thỏa lòng nao

Trần Mạnh Hùng

(*) Thoát vần


XE DUYÊN XƯỚNG HỌA

Vui cùng bạn ngọc những nơi nao

Lớp mới theo sau lớp cựu trào

Tám hướng thơ giăng tình hữu nghị
Bốn bề rượu rót nghĩa thâm giao

Mình đây bạn đó lời tha thiết

Kẻ hát người ca nhịp khít khao

Năm tháng xe duyên câu xướng họa

Vui cùng bạn ngọc những nơi nao !

Lá chờ rơi 19/03/2013


XUÂN HẾT XUÂN ĐI XUÂN LẠI ĐẾN

Vui cùng bạn ngọc những nơi nao !

Gặp lại mừng vui mắt lệ trào

Những tưởng thuyền xưa đà tách bến

Nào hay duyên cũ vẫn tâm giao

Thơ trao ý ngọc tình mong đợi

Họa đối lời vàng nghĩa khát khao

Xuân hết xuân đi xuân lại đến

Nhớ ngày vắng bạn thấy nao nao !!!

Tú lang thang
vophubong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét