Translate

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

VÁN CỜ THẾ CUỘC

Cờ Tướng ! Cờ Tướng ! Bình Luận Thời Cuộc !!! ------------------------------------------------------
KINH MOI

------------------VÁN CỜ THẾ CUỘC
---*---
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem
Suy ngẫm nước đi thấy tối đen
Tướng sĩ vênh vao quân hoảng loạn
Pháo xe xếp xó cổng cài then
Què chân mã tượng đâu hồi kịp
Gẫy giáo tốt điều đã mấy phen
Vỡ trận bình hùng không lối chạy
Ván cờ thế cuộc hãy ngồi xem.

Tuyen45
NƯỚC CỜ THIÊN CỔ?

Làm Tướng hành quân phải xét xem ?
Cờ đi sai nước phải đâu đen !
Pháo xe ngựa tốt sao qui giáp ?
Tướng mạnh binh hùng
lại chốt then ???
Hưng Đạo cờ cao đi một nước
Thoát Hoan trí thấp chạy bao phen ![1]
Bạch Đằng cọc sắt ngàn năm nhọn
Bành trướng tham tàn hãy ngó xem...

Tú lang thang

Xin bấm vào hàng dưới để theo dỏi thế cờ bình luận
http://www.xqbase.com/pub/board.php?fen=3aka3/4h4/9/6p2/9/9/9/E2A5/pppcK4/rcrphAE2w%20-%20-%200%201%20&size=2&board=12&pieces=1


[1] Thoát Hoan [ Thái tử Hoàng đế Mông cổ] - Tên bại tướng đã bị Hưng Đạo vương đánh cho thất điên bát đão, tơi bời hoa lá, chui vào ống đồng trốn chạy về Tàu [1288] < Sửa đổi bởi: duonglam -- 18.12.2012 1:59:12 >

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét